Data Stewardship on the map

2019: Eerste verkenning van taken en rollen in de NL instellingen (UK)